Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden: Entertainment & Exclusive rental

Huurvoorwaarden

 1. De huurder dient te zorgen voor parkeergelegenheid.
 2. De kosten voor parkeren worden doorberekend aan de huurder, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. De huurder dient te zorgen voor voldoende werkruimte. (circa 2m2)
 4. De veiligheid van het personeel dient gewaarborgd te zijn. Indien onveiligheid voor de entertainers, en verzuimt de situatie en veiligheid te verbeteren zijn de entertainers genoodzaakt te stoppen met performen. Het beëindigen wordt bepaald door de CAO van Forevertainment in overleg met de huurder. Restitutie van de huursom is dan uitgesloten.
 5. Wanneer mocht blijken dat het materiaal van Forevertainment risico loopt door gedrag vang gasten en/of personeel, en ondanks meldingen van de medewerkers verzuimt de situatie te verbeteren, kan Forevertainment besluiten de huurperiode als beëindigd te beschouwen. Het beëindigen wordt bepaald door de CAO van Forevertainment in overleg met de huurder. Restitutie van de huursom is dan uitgesloten.
 6. Eventuele schade aan onze materialen, welke niet door het personeel wordt veroorzaakt, zal worden doorberekend aan de huurder. Dit in redelijkheid en verhouding tot de schade.
 7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de huurder niet op, tenzij anders is bepaald in overleg met CAO Forevertainment.

Annuleringvoorwaarden

 • Annuleert u langer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan wordt het volledige totaalbedrag aan de huurder geretourneerd.
 • Annuleert u korter dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan dient 25% van het overeengekomen totaalbedrag te worden betaald.
 • Annuleert u korter dan 2 weken voor aanvang van de huurperiode, dan dient 50% van het overeengekomen totaalbedrag te worden betaald.
 • Annuleert u korter dan 1 week voor aanvang van de huurperiode, dan dient het volledige totaalbedrag te worden betaald.
 • Het verplaatsen van de event datum binnen de termijn van annuleringsvoorwaarden geldt als annulering, tenzij anders is bepaald in overleg met de CAO Forevertainment. Deze regel vervalt wanneer er door de overheid bepaald wordt dat het niet door mag gaan.
 • Het wijzigen van een reeds geaccordeerde offerte in vorm van minder entertainment, consumpties of andere facetten voor het event. Uren en/of materialen is mogelijk tussen 2 maanden en 7 dagen voor de aanvang van het event. Hiervoor geldt een maximum van 15% van het offerte bedrag.
 • Bij het niet-betalen door de opdrachtgever zijn incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.  

Toepasselijkheid en ter beschikking stelling van het gehuurde

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en entertainment van Forevertainment.
 2. Opgaven en specificaties van het gehuurde betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden door de verhuurder slechts bij benadering verstrekt.
 3. Bindende offertes en /of huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder of door schriftelijke bevestiging van de huurder.
 4. De huurovereenkomst en entertainment wordt afgesloten tegen de prijs zoals vermeld op de offerte en/of huurovereenkomst.
 5. Het gehuurde kan in overleg worden afgehaald of geleverd op een door huurder aangewezen locatie. De huurder dient ervoor te zorgen dat op de afgesproken bezorgdag op het afgesproken afleveradres, een daartoe bevoegd persoon aanwezig is voor het ontvangst nemen van de gehuurde materialen of entertainers.
 6. Voor de aanvang datum van het evenement dient een contactpersoon aangewezen te zijn.
 7. De huurder heeft recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren.